Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην Κύπρο, με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, εξελιγμένη έρευνα και εξουσιοδοτημένους ανθρώπους. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα από ένθερμους επαγγελματίες ειδικευμένους στην ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, στην προώθηση της ανάγνωσης, στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Το CARDET είναι σύμβουλος οργανώσεων και υπουργείων στην Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερες από 100 ερευνητικές εργασίες σε περισσότερες από 30 χώρες. Πολλές από αυτές τις εργασίες είχαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Εθνών, της Microsoft και κυβερνήσεων και οργανισμών από όλο τον κόσμο. H ομάδα διαχείρισης υποστηρίζεται από 10 μέλη του συμβουλίου, τα οποία είναι όλα έμπειρα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή το CARDET απασχολεί 30 εργαζόμενους μερικής και πλήρους απασχόλησης. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη των πολυμέσων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η αξιολόγηση. Το CARDET ακολουθεί μια συστημική και συστηματική διαδικασία λεπρομερούς οργάνωσης και ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών και κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001στην Διοίκηση, Έρευνα και Εκπαίδευση.