CARDET jest wiodącym ośrodkiem kształcenia i rozwoju na Cyprze, współpracującym z partnerami na całym świecie. Misją Centrum jest inspirowanie kolejnej generacji kształcenia i promowanie badań, innowacji oraz rozwoju poprzez praktykę, nowatorskie badania i wsparcie autorytetów w danej dziedzinie. CARDET składa się z międzynarodowego zespołu specjalistów i pasjonatów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu piśmienności, promowania czytelnictwa, szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych, e-learningu i ewaluacji. CARDET doradza organizacjom i ministerstwom w Azji, Europie i USA. Członkowie zespołu CARDET z powodzeniem uczestniczył w ponad 100 projektach w 30 krajach, z których kilka było wspierane przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Microsoft oraz rządy i agencje z całego świata. Zespół zarządzający jest wspierany przez 10 członków zarządu / rady doradczej, którzy to są międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie edukacji, badań i ewaluacji. CARDET zatrudnia obecnie 30 pracowników. Większość członków zespołu posiada stopnie naukowe (magisterskie i / lub doktorskie), w obszarach takich jak literatura, edukacja, badania naukowe, rozwój multimediów, edukacji włączającej i ewaluacji. CARDET przestrzega procesów systemowych i systematycznego planowania w realizacji projektów oraz jest wyróżniony Certyfikatem ISO 9001 Zarządzania Jakością w Badaniach i Edukacji.