Τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και πολύ καιρό προσπαθούν να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή. Η παροχή ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια ή για μετανάστες μαθητές υπήρξε παραδοσιακά στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας; η παροχή ίσων ευκαιριών για τα αγόρια αποτελεί έναν σχετικά πρόσφατο προσανατολισμό, ωστόσο γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα. Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει απόλυτη ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του γραμματισμού των εφήβων και των στάσεών τους απέναντι στο γραμματισμό, δεδομένου ότι αυτή η ομάδα είναι πιο πιθανό να βρεθεί σε κίνδυνο.