Τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και πολύ καιρό προσπαθούν να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή. Η παροχή ίσων ευκαιριών για τα κορίτσια ή για μετανάστες μαθητές υπήρξε παραδοσιακά στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας; η παροχή ίσων ευκαιριών για τα αγόρια αποτελεί έναν σχετικά πρόσφατο προσανατολισμό, ωστόσο γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα. Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει απόλυτη ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του γραμματισμού των εφήβων και των στάσεών τους απέναντι στο γραμματισμό, δεδομένου ότι αυτή η ομάδα είναι πιο πιθανό να βρεθεί σε κίνδυνο.

  • Τα αγόρια έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στα τυποποιημένα τεστ ανάγνωσης.
  • Τα αγόρια έχουν 3 έως 5 φορές περισσότερες πιθανότητες από τα κορίτσια να διαγνωστούν με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση.
  • Τα αγόρια υπερισχύουν στις εγγραφές σε υποστηρικτικές τάξεις ανάγνωσης.
  • Τα αγόρια έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να μείνουν σε μία τάξη από ότι τα κορίτσια.
  • Τα αγόρια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που εγκαταλείπουν το Λύκειο και των παραβατών (Brozo, 2010; PISA, 2012).

Πολυάριθμες μελέτες συνδέουν την ακαδημαϊκή αποτυχία των εφήβων αγοριών με τo χαμηλό βαθμό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ανάγνωσης, επισημαίνοντας ότι τα αγόρια που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ομάδα που είναι πιθανότερο να δηλώσει ότι η ανάγνωση είναι βαρετή, ότι δυσκολεύονται να βρουν ενδιαφέροντα βιβλία, και ότι διαβάζουν μόνο στο σχολείο. Καθώς «οι αφοσιωμένοι αναγνώστες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν στο σχολείο, επεκτείνοντας την καριέρα και τις επιλογές της ζωής τους, και ωριμάζουν σε ενήλικες πετυχαίνοντας την αυτοπραγμάτωση» (Brozo, 2010), γίνεται φανερή η ανάγκη να τοποθετηθεί η εμπλοκή των αγοριών στην ανάγνωση στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.