Το CARDET σε συνεργασία με το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα FFST από την Κροατία και εταίρους από την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία έχουν αναλάβει το Boys Reading, υπό το έργο ERASMUS + Strategic Partnerships της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας στις 30-31 Οκτωβρίου του 2014. Το πλήρες σχέδιο του έργου συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε με τη συνεισφορά όλων των εταίρων.

Το έργο Boys Reading στοχεύει στο να καταστεί η ανάγνωση αναπόσπαστο μέρος της ζωής των αγοριών ηλικίας 10-15 ετών, τα οποία κατά τη σημερινή εποχή χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενθουσιασμού για τα βιβλία. Στο πλαίσιο του έργου Boys Reading υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη του ενθουσιασμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι έφηβοι αποκτήσουν τον έλεγχο της ανάγνωσής τους και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν βιβλία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ένας στους πέντε νέους ηλικίας 15 ετών στην Ευρώπη έχει ανεπαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης (ΟΟΣΑ), ενώ η πλειοψηφία των ανεπαρκών και απρόθυμων αναγνωστών και εκείνων που τελικά εγκαταλείπουν πρόωρα το Λύκειο είναι νέοι άντρες. Η κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο όταν το αναγνωστικό χάσμα μεταξύ των φύλων μειωθεί. Στη γενική πρόσκληση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (ΠΔΒΜ) το 2013 αναγνωρίζονται οι «διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση όσον αφορά το ενδιαφέρον και τις επιδόσεις τους» και προτείνεται να αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες των μαθητών, να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και προσεγγίσεις που εντάσσουν και τα δύο φύλα στη μαθησιακή διαδικασία. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αλφαβητισμό (2012) διατυπώνει ως αίτημα «την επικέντρωση στην παροχή κινήτρων στα αγόρια για να διαβάζουν και να γράφουν, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων»; «το άνοιγμα των σχολείων σε ελκυστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών, προκειμένου να καταστεί η ανάγνωση και η γραφή σχετική με τις ατομικές προτιμήσεις των αγοριών»; «να διευκολυνθεί η επαφή με ανδρικά πρότυπα που να συμμετέχουν σε δραστηριότητες γραμματισμού»; και «να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στο να καταστήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας μία διασκεδαστική και ελκυστική διαδικασία» ειδικά για τους εφήβους.