Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι το κεντρικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της κοινωνικών, ανθρωπιστικών και διεπιστημονικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Split, στην πόλη του Split. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει 159 εργαζόμενους εκ των οποίων 125 είναι διδάσκοντες σε όλα τα επίπεδα, ενώ 34 εργαζόμενοι κατέχουν διοικητικές και τεχνικές θέσεις εργασίας. Με περισσότερους από 2000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και απόφοιτους, η Σχολή των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είνα από τις μεγαλύτερες μονάδες του Πανεπιστημίου του Split. Το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως συντονιστής του έργου, σε στενή συνεργασία με την CARDET και όλους τους εταίρους.

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην Κύπρο, με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, εξελιγμένη έρευνα και εξουσιοδοτημένους ανθρώπους. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα από ένθερμους επαγγελματίες ειδικευμένους στην ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, στην προώθηση της ανάγνωσης, στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Το CARDET είναι σύμβουλος οργανώσεων και υπουργείων στην Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερες από 100 ερευνητικές εργασίες σε περισσότερες από 30 χώρες. Πολλές από αυτές τις εργασίες είχαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Εθνών, της Microsoft και κυβερνήσεων και οργανισμών από όλο τον κόσμο. H ομάδα διαχείρισης υποστηρίζεται από 10 μέλη του συμβουλίου, τα οποία είναι όλα έμπειρα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή το CARDET απασχολεί 30 εργαζόμενους μερικής και πλήρους απασχόλησης. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη των πολυμέσων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η αξιολόγηση. Το CARDET ακολουθεί μια συστημική και συστηματική διαδικασία λεπρομερούς οργάνωσης και ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών και κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001στην Διοίκηση, Έρευνα και Εκπαίδευση.

To E.N.T.E.R είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την μετακίνηση και την εκμετάλευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ερευνητικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα την Αυστρία, που έχει τέσσερεις στόχους: (1) Να υποστηρίξει τις στρατηγικές που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διάδοσης και της εκμετάλευσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος όλων των Ευρωπαΐων πολιτών (2) Να δώσει την ευκαιρία στους συντονιστές των Ευρωπαϊκών ερευνητικών εργασιών να διαδώσουν τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εργασίες καθώς και τα αποτελέσματά τους στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και σώματα (3) Να δώσει στους Ευρωπαΐους πολίτες και τους οργανισμούς την ευκαιρία να λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών ερευνητικών εργασιών (4) Να δώσει στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς την ευκαιρία να βρουν ομάδες και συνεταιρισμούς ερευνητικών εργασιών, προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις και να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για εργασίες. Για να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους, το E.N.T.E.R συνδέει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελών από όλη την Ευρώπη με εικονικά μέσα. Συνεπώς, όλη η Ευρωπαϊκή κοινότητα εκπροσωπείται στην ποικολομορφία της από άποψη εθνικοτήτων, οικονομίας και ειδών οργανισμού.

Το Πανεπιστήμιο του Lodz είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία. Ιδρύθηκε το 1945 ως διάδοχος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο Lodz από παλιά. Οι 13 σχολές του πανεπιστημίου προσφέρουν προγράμματα σε 75 τομείς σπουδών και 196 ειδικότητες. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο προσφέρει διδακτορικά προγράμματα, περισσότερα από 100 μεταπτυχιακά προγράμματα, που αποτελούνται από ένα πρόγραμμα MBA, καθώς και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι 40.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετικές σχολές του πανεπιστημίου διδάσκονται από 2.280 ακαδημαϊκους, 579 από τους οποίους ανήκουν στην υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα. Το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει τη διεθνή συνεργασία ως έναν τρόπο για να προωθήσει την ανάπτυξή του και να συνεχίσει την παράδοση της πόλης. Το πανεπιστήμιο έχει επανειλημμένα συμπεριληφθεί μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία, και υπερέχει ιδιαίτερα σε τομείς σπουδών, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Νομική και τα Οικονομικά. Το UL είναι ένα από τα μόλις τέσσερα πανεπιστήμια της Πολωνίας που κέρδισε μια θέση στον Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS. Οι διεθνείς σχέσεις του πανεπιστημίου είναι εμφανείς σε διάφορους τομείς. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο των συμφωνιών άμεσης συνεργασίας, το σχολείο συνεργάζεται με 190 εταίρους σε ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, το πανεπιστήμιο έχει μέχρι στιγμής υπογράψει 600 συμφωνίες με 300 εταίρους. Τα ιδρύματα αυτά δίνουν στους φοιτητές μας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα εξάμηνο, ή ένα έτος στο εξωτερικό, και, σε αντάλλαγμα, δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να σπουδάσουνε για ένα διάστημα στο Lodz.

Η INNOVADE είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με αρκετά χρόνια εμπειρία στην οργάνωση στρατηγικής, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την βιομηχανία που σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. οι εμπειρίες που προκύπτουν από τιςερευνητικές της εργασίες καθώς και οι ακαδημαϊκές της επιρροές συνδέουν όλο τον κόσμο. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους πελάτες της στον καθορισμό και την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων καθώς και στην υλοποίηση των λειτουργικών τους στόχων, παρέχοντας υψηλό επίπεδο υποστήριξης από ειδικούς. Η INNOVADE συνεργάζεται με οργανώσεις για τις βοηθήσει να εισάγουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους, προκειμένου να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το κέρδος τους. Η ομάδα της INNOVADE διατυπώνει και λύνει προβλήματα με θετική ματιά και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση και τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Η εξειδίκευσή της, η εμπειρία και η γνώση αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Ο συνδυασμός αυτών των αξιών είναι αυτό που διαφοροποιεί την INNOVADE από το πλήθος άλλων οργανισμών. Η INNOVADE ειδικεύεται σε διάφορες λύσεις, βασιζόμενη στην στρατηγική της κατεύθυνση και με την υποστήριξη μόνιμων εμπειρογνωμόνων. Μερικοί από τους δυνατούς τομείς που ειδικεύεται είναι: η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ, η εμφύσηση των Καινοτομιών, η Στρατηγική Ανάπτυξη, η Διαχείριση Έργων, οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, η Διασφάλιση Ποιότητας, η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

To Πανεπιστήμιο του Pitesti (UPIT) είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με στόχο την εκπαίδευση ειδικών στους τομείς της παραδοσιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της τεχνικής εκπαίδευσης, των οικονομικών, νομικών και διοικητικών επιστημών, της θεολογίας, της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Αποστολή του είναι επίσης να προσεγγίζει επιστημονικές έρευνες πάνω σε θέματα εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Το UPIT ιδρύθηκε το 1962. Είναι κρατικό πανεπιστήμιο, που βρίσκεται στο Piteşti (στο νότιο τμήμα της Ρουμανίας). Το UPIT είναι ένα μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο, με πάνω από 12.000 φοιτητές και περίπου 800 άτομα διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Pitesti διαχειρίζεται και συντονίζει 11 σχολές που προσφέρουν Πανεπιστημιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από καταρτισμένους καθηγητές με διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα αποτελέσματα (www.upit.ro). Τα τελευταία 10 χρόνια, το UPIT συμμετείχε σε πάνω από 100 έργα, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, πολλά εκ των οποίων ήταν υπό τον συντονισμό του. Το UPIT είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA), της Διάσκεψης των Πρυτάνεων του Δούναβη (DRC), της ένωσης Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), που εργάζονται για την άμεση εφαρμογή της Συνθήκης της Μπολόνια και του ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και ως εκ τούτου συνδέεται με την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Από την ίδρυσή τους το 1917, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα προσπαθούσαν πάντα να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Σε μια έκταση 2.5 στρεμμάτων με εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις καλύτερες σε σχεδιασμό και κατασκευή, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προσφέρουν στους 1600 μαθητές τους ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα στη χώρα. Έχουν βραβευτεί πολλές φορές για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων που βασίζονται στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συμμετέχουν σε πολλά Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης και συντονίζουν Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, το πρόγραμμα Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), το πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας LINGUA. Η πρώτη ‘Τάξη του Μέλλοντος’ στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 2007. Όλοι οι μαθητές, από την Τετάρτη τάξη του δημοτικού χρησιμοποιούν μια φορητή «ηλεκτρονική τσάντα» (tablet PC), η οποία περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στον ηλεκτρονικό πίνακα της τάξης καθώς και στο διαδίκτυο. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που το 2012 έλαβε τη διάκριση «Αναγνώριση για Επιχειρηματική Αριστεία 4 αστέρων» (Recognised for Excellence - 4 stars) από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EFQM.