Filozofski fakultet je središnja visokoškolska ustanova u području društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti Sveučilišta u Splitu. Filozofski fakultet ima 159 zaposlenika, od kojih 125 obnaša nastavne dužnosti u različitim zvanjima, dok 34 zaposlenika obavlja administrativne i tehničke poslove. S više od 2.000 preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studenata, Filozofski fakultet je jedna od većih sastavnica Sveučilišta u Splitu. Sveučilište je koordinator ovog projekta, a koji se provodi u bliskoj suradnji s CARDETom i drugim partnerskim ustanovama.

CARDET je vodeći centar za izobrazbu i razvoj na Cipru, s partnerima širom svijeta. Glavni zadatak centra je nadahnuti obrazovanje budućih generacija, promicati istraživanja, inovacije i razvoj kroz praksu na temelju činjenicama, vrhunska istraživanja te osnaživanje ljudi. CARDET okuplja međunarodni tim stručnjaka s međunarodnim iskustvom u području pismenosti, poticanja čitanja, strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, e-učenja i vrednovanja. CARDET nudi usluge savjetovanja organizacijama i ministarstvima u Aziji, Europi i SAD-u. Članovi CARDET tima uspješno su sudjelovali na više od 100 projekata u više od 30 zemalja, a veći broj projekata provodi se uz podršku Europske komisije, Ujedinjenih naroda, Microsofta te vlada i agencija iz cijelog svijeta. Upravljački tim podržan je od strane 10 članova savjetodavnog odbora koji sačinjavaju istaknuti znanstvenici u području obrazovanja, metodologije istraživanja i vrednovanja. U CARDET je trenutno zaposleno 30 osoba (na puno radno vrijeme i na pola radnog vremena). Većina članova tima ima stupanj magistra i/ili doktora znanosti u područjima kao što su pismenosti, odgoj i obrazovanje, metodologija istraživanja, razvoj multimedije, inkluzivno obrazovanje i vrednovanje. CARDET slijedi sustavni proces temeljitog planiranja i provođenje projekata te ima ISO 9001 certifikat za kvalitetu u upravljanju, istraživanju i obrazovanju.

E.N.T.E.R je Europska mreža za prijenos i uporabu rezultata EU projekta, službeno registrirana u Austriji. Mreža E.N.T.E.R. je osnovana s idejom ostvarivanja sljedećih ciljeva: (1) Podržavanje strategija Europska unije kroz širenje i uporabu rezultata projekata financiranih iz europskih programa, a za dobrobit svih građana Europe. (2) Podrška koordinatorima projekata Europske unije u diseminaciji informacija o projektima i njihovim rezultatima prema široj zajednici zainteresiranih organizacija. (3) Osiguravanje podataka za građane EU o razvoju i rezultatima projekata koji se provode u EU. (4) Pronalaženje EU projekta za razmjenu znanja i razvoj inovativnih projektnih ideja za zainteresirane organizacije. Kako bi ispunili zadane ciljeve, E.N.T.E.R. virtualno povezuje stalno rastući broj članova iz cijele Europe te je zastupljena cijela Europska zajednica: različite nacionalnosti, gospodarski sektori i vrste organizacija.

Castelo Branco Polytechnic Institute je javna visokoškolska institucija koja obuhvaća nekoliko znanstvenih područja od obrazovanja, glazbe i dizajna, do inženjerstva, sestrinstva, turizma i gospodarstva. Visoka škola za obrazovanje, izravno je uključena u project Boys Reading, a na nastavnom planu nudi diplomske i postdiplomske studije u području obrazovanja (francuski, engleski i španjolski kao strani jezici, književnost, studij predškolskog odgoja, učiteljski studij, studij posebnih potreba, te studij kineziologije), također se nudi studij socijalne pedagogije i socijalnog rada. Glavna područja stručnosti uključuju poučavanje i učenje stranih jezika i književnosti, materinskog jezika književnosti, uključujući i specijalizacije u dječjoj književnosti i kulturi.

Sveučilište Lodz je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u Poljskoj. Osnovano je 1945. godine kao sljednik odgojno-obrazovnih ustanova koje su ranije djelovale u Lodzu. Ukupno 13 fakulteta na Sveučilištu nudi programe u 75 područja studiranja te 196 specijalizacija. Nadalje, Sveučilište nudi doktorske programe, više od 100 poslijediplomskih programa uključujući MBA programe te programe financirane od strane ESFa. Sveučilište pohađa 40.000 studenata različitih fakulteta, a predaje im 2.280 nastavnika od čega je 579 nastavnika u najvišem znanstveno-nastavnom zvanju. Sveučilište međunarodnu suradnju doživljava kao način poticanja razvoja i nastavak tradicije grada Lodza. Sveučilište je među najviše rangiranim odgojno-obrazovnim ustanovama u Poljskoj, a ističe se u području studija menadžmenta, prava i ekonomije. Sveučilište Lodz je jedno od četiri Poljska sveučilišta koja su rangirana na QS World University Rankings. Sveučilište međunarodne odnose održava u različitim područjima. Trenutno, u okviru sporazuma o izravnoj suradnji, škola surađuje s 190 partnerskih ustanova iz cijelog svijeta. U sklopu programa Erasmus, Sveučilište je do sada potpisalo 600 ugovora s 300 partnerskih ustanova . Spomenute strane i domaće ustanove osiguravaju studentima mogućnost provođenja semestara ili godine u inozemstvu, a za uzvrat, u Lodzu postoji mogućnost ugošćivanja brojnih gostiju iz inozemstva tijekom određenog razdoblja studija.

INNOVADE je organizacija sa sjedištem na Cipru u kojem radi tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u području strateškog planiranja, poslovnog razvoja, društvenog poduzetništva, tehnologija, inovacija, i akademske industrije. Projektna iskustva i akademski utjecaji protežu se na cijeli svijet, a cilj organizacije je davanje stručne podrške klijentima u definiranju i ostvarivanju strateških ciljeva te postizanju operativnih ciljeva. INNOVADE u radu s drugim organizacijama pomaže u usmjeravanju tehnologijskih postignuća i alata s ciljem poboljšanog djelovanja, povećanja produktivnosti i većeg profita. INNOVADE ima pozitivan odnos prema formuliranju i rješavanju problema, organizaciju odlikuju predanost klijentima, stručnost, iskustvo i znanje kao glavni pokretači. Upravo navedene vrijednosti izdvajaju INNOVADE iz mnoštva drugih organizacija. INNOVADE nudi rješenja temeljena na strateškom cilju, a uz podršku prisutnih stručnjaka. Neki od područja stručnog bavljenja su: IKT integracije, primjena inovacija, strateški razvoj, upravljanje projektima, usluge stručnog promišljanja,osiguranje kvalitete, praćenje i ocjenjivanje.

Sveučilište Pitesti (UPIT) je obrazovna i znanstvena ustanova koja ima za cilj osposobljavanje stručnjaka na sveučilišnoj razini u područjima tehničke kulture, ekonomije, pravnih i upravnih znanosti, teologije, tjelesnog odgoja i sporta. Jedna od misija Sveučilišta je bavljenje znanstvenim istraživanjima s ciljem dobivanja odgovora na pitanja od nacionalnog i međunarodnog interesa. UPIT je državno sveučilište osnovano 1962. godine, a nalazi se u gradu Pitesti (južnom dijelu Rumunjske). U usporedbi s drugim sveučilištima u Rumunjskoj, UPIT je sveučilište srednje razine. Sveučilište pohađa 12.000 studenata i na njemu je zaposleno oko 800 nastavnika i administrativnog osoblja. Sveučilište Pitesti uključuje 11 fakulteta na kojima se nude preddiplomski, diplomski I poslijediplomski studiji. Akademsko osoblje sačinjavaju stručnjaci s priznatim akreditacijama i rezultatima (vidi www.upit.ro). U posljednjih 10 godina UPIT je sudjelovao na više od 100 projekata koje financira EU, a velik broj projekata je i koordinirao. UPIT je punopravni član European Universities Association (EUA), Danube Rectors’ Conference (DRC), Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Sveučilište provodi Bolognu i primjenjuje ECTS sustav te je izravno povezano s problematikom europskog visokog obrazovanja i istraživanja.

Od svog osnutka 1917. godine, škola Doukas je uvijek nastojala držati korak s najnovijim kretanjima u obrazovanju. Obrazovni i sportski sadržaji škole imaju vrhunske arhitektonske odlike i prostiru se na površini od 2,5 hektara. Škola Doukas je K-12 odgojno-obrazovna ustanova (uključuje osnovnu i srednju školu) s 1.600 učenika koji imaju priliku pohađati jedan od najboljih obrazovnih i sportskih programa u zemlji. Škola Doukas dobila je veliki broj nagrada za inovativnu praksu koja se provodi u nastavi, posebice za integraciju IKT nastavnih pristupa, metoda i alata u odgojno-obrazovnom procesu. Škola sudjeluje u nekoliko europskih i nacionalnih istraživačkih i razvojnih projekata te koordinira opsežnu europske mrežu u okviru programa Lifelong Learning Programme, Intelligent Energy Europe, EPEAEK, PAVE, LINGUA. U školi Doukas od 2007. godine djeluje i prva "učionica budućnosti" u Grčkoj, u kojoj svi učenici iz četvrtog razreda koriste prijenosne "e-školske torbe" (Tablet PC), a koja sadrži sve obrazovne materijale i bežično je povezana s mrežnom platformom Blackboard i internetom. Škola Doukas je prva odgojno-obrazovna ustanova u Grčkoj koja je 2012. dobila „Priznanje za izvrsnost“ s 4 zvjezdice od strane European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.).