Europejskie systemy edukacyjne od dawna dążą do zapewnienia równych szans edukacyjnych każdemu uczniowi - np. dziewczętom lub imigrantom; zapewnienie ich chłopcom jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale jednocześnie staje się coraz bardziej pilną kwestią. W całej Europie istnieje wyraźna potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój umiejętności i postaw dorastających chłopców, ponieważ, jak wykazują badania, grupa ta jest bardziej narażone na różnego rodzaju ryzyko.

Czytaj więcej...