Europejskie systemy edukacyjne od dawna dążą do zapewnienia równych szans edukacyjnych każdemu uczniowi - np. dziewczętom lub imigrantom; zapewnienie ich chłopcom jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale jednocześnie staje się coraz bardziej pilną kwestią. W całej Europie istnieje wyraźna potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój umiejętności i postaw dorastających chłopców, ponieważ, jak wykazują badania, grupa ta jest bardziej narażone na różnego rodzaju ryzyko.

  • Chłopcy mają najniższe wyniki w standardowych testach czytania.
  • Chłopcy są od 3 do 5 razy częściej diagnozowani jako mający problemy z czytaniem niż dziewczęta.
  • Chłopcy dominują wśród uczestników zajęć wyrównawczych z czytania.
  • Chłopcy są o 50% bardziej narażeni na powtqarzanie klasy niż dziewczęta w tym sam wieku. Chłopcy stanowią przytłaczającą większość "spadkowiczów" i młodocianych przestępców w szkołach średnich (Brozo, 2010; PISA 2012).

Liczne badania łączą niepowodzenie w nauce dorastających chłopców z niskim zaangażowaniem czytelniczym, wskazując, że dla chłopców ze szkół średnich czytanie jest nudne, że trudno znaleźć im ciekawe książki, i że czytają tylko i wyłącznie w szkole. Odkąd wiadome jest, że "zaangażowani czytelnicy mają znacznie większą szansę na utrzymanie się w szkole, możliwości kariery i rozwój życia osobistego, a także osiągnięcie dojrzałości i świadomości bycia dorosłym" (Brozo, 2010), zaangażowanie w czytanie chłopców trzeba traktować jako najistotniejszy z naszych priorytetów.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2015 – 2016 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.