Projekt Chłopaki Czytają ma na celu uczynienie czytania integralną częścią życia chłopców w wieku 11-15 lat. Konsorcjum projektu twierdzi, że można to osiągnąć tylko wtedy, gdy nastoletni chłopcy przejmą kontrolę nad swoimi lekturami i uzyskają swobodę wyboru książek, które spełniają ich rzeczywiste potrzeby i wychodzą naprzeciw zainteresowaniom. Zaspokajanie tych potrzeb wymaga dialogu i zbiorowego wysiłku wszystkich partnerów zaangażowanych w proces edukacji, w tym rządu, wychowawców, rodziców i członków społeczności. Projekt Chłopaki Czytają adresowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, ale skupia się w szczególności na nauczycielach, umożliwiając im dostarczenie praktyk, które odpowiadają potrzebom i stylowi uczenia się chłopców, tak by angażować w lekcje chłopców i dziewczęta w równym stopniu jako czytelników i pisarzy.

Cele projektu to:

  • Podnieść motywację i zainteresowanie chłopców czytaniem i pisaniem - zatrzeć różnice wynikające z płci.
  • Otworzyć szkoły na atrakcyjne materiały, w tym również te cyfrowe, tak by zachęcić do czytania i pisania, uwzględniając indywidualne preferencje chłopców.
  • Ułatwienie kontaktu z modelowymi czytelnikami-mężczyznami i postawienie na rozwijanie umiejętności i
  • Inicjatyw mających na celu kształtowanie kompetencji językowych w taki sposób, by był on dla dorastających chłopców atrakcyjny.