CARDET we współpracy z FFST z Chorwacji i partnerami z Austrii, Polski, Portugalii, Grecji i Rumunii realizuje projekt BoysReading w ramach programu ERASMUS + partnerstw strategicznych Komisji Europejskiej. Spotkanie inaugurujące odbyło się w Splicie w Chorwacji w dniach 30-31 października 2014 roku. Został tam przedstawiony i omówiony pełęn plan projektu.

Projekt Chłopaki Czytają ma na celu włączenie czytania jako integralnej części życia chłopców w wieku 10-15 lat, których cechuje obecnie brak entuzjazmu do książek. Projekt Chłopaki Czytają zakłada, że można to osiągnąć tylko wtedy, gdy nastoletni chłopcy przejmą kontrolę nad wyborem i trybem lektury książek odpowiadającym ich potrzebom i zainteresowaniom. Jeden na pięciu europejskich 15-latków cechuje się słabą umiejętnością czytania (OECD), a większość niechętnych czytelników i ostatecznie uczniów powtarzających klasy w szkole średniej to właśnie chłopcy. Sytuacja poprawi się tylko wtedy, gdy różnica między płciami zmaleje. LLP 2013 dostrzega "odmienność pomiędzy zainteresowaniami i szkolną wydajnością uczniów i uczennic " i wzywa do rozwijania podstawowych umiejętności, ograniczenia wczesnego kończenia edukacji oraz promowania równości płci i integracyjnych metod uczenia się. Grupa Ekspertów wysokiego szczebla UE ds czytelnictwa i piśmienności (2012) namawia by, "skupić się na motywowaniu chłopców do czytania i pisania w celu zatarcia luk w edukacji względem płci"; "otwarciu szkoły na atrakcyjne materiały, w tym również materiały cyfrowe, by stać się ważną pod kątem indywidualnych preferencji chłopców"; "ułatwieniu kontaktu z osobami będącymi męskimi wzorami zaangażowanymi w sprawy czytelnictwa"; i "rozwoju inicjatyw mających na celu kształcenie kompetencji językowych poprzez zabawę" - zwłaszcza dla młodzieży.