Proiectul Boys Reading dorește ca cititul să fie parte integrantă din viața băieților cu vârste între 11 și 15 ani. Consorțiul proiectului consideră că aceasta se poate realiza dacă adolescenții dețin controlul asupra lecturilor lor și li se dă posibilitatea de a-și alege lecturile dintre cărțile care le satisfac nevoile și interesele. Adresarea eficientă către nevoile băieților presupune dialog și efortul colectiv al tuturor partenerilor din procesul educațional, inclusiv al guvernului, educatorilor, părinților și al membrilor comunității. Proiectul Boys Reading se adresează tuturor părților interesate, dar se concentrează în special pe educatori, ajutându-i să obțină experiențe didactice care să răspundă intereselor, nevoilor și stilurilor de învățare ale băieților și să îi implice în egală măsură pe băieți și pe fete în citit și scris.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Să crească motivarea și interesul băieților pentru scris și citit ca să se anuleze decalajul de gen
  • Să trezească interesul școlilor pentru a folosi materiale, inclusiv digitale, care să facă cititul și scrisul relevante pentru preferințele individuale ale băieților
  • Să faciliteze contactul cu modele masculine care sunt implicate în scris și citit și
  • Să dezvolte inițiative care tind să facă din dezvoltarea limbajului o activitate plăcută și atractivă pentru băieți.