Ca să realizeze obiectivele de mai sus, proiectul instruiește educatori ai băieților cu vârste între 11 și 15 ani (inclusiv profesori de limbă și pentru educație specială, dar și bibliotecari din școli) prin implicarea în numeroase activități.

 • Efectuarea cerectărilor pentru a identifica direcțiile și situația actuală în promovarea lecturii la băieți. Nevoile băieților din țările partenere sunt examinate prin grupuri de focalizare, cercetare și interviuri cu principalele părți interesate. Programele cheie și modelele de activități de promovare a lecturii la adolescenți sunt identificate și evaluate.
 • Se elaborează un set de instrumente care include
  • Introducere în Literatura pentru Adolescenți
  • Sintetizarea Textelor Semnificative pentru Băieți
  • Orientări și Idei pentru Promovarea cu Succes a Lecturii la Băieți
  • Orientări și Idei pentru a Încorpora Literatura pentru Băieți în Curriculum
  • Modele de Acțiuni și Activități pentru Promovarea Lecturii la Băieți
  • Studii de Caz – Lectura la Băieți
 • Se dezvoltă o instruire mixtă pentru profesori și pentru alte categorii de persoane implicate cu privire la modul de folosire a setului de instrumente Boys Reading. Aceste instruiri vor fi implementate și evaluate în fiecare țară parteneră.
 • Profesorii din fiecare țară vor integra ghidul în clasele selectate și informații valoroase vor fi adunate pentru a evalua impactul ghidului, pentru a identifica moduri de a-l îmbunătăți și pentru a elabora studii de caz care indică succesul și provocările abordării proiectului. Unul dintre scopuri va fi să se verifice modul în care tehnologia poate ajuta la citit și scris ca practici sociale.
 • Se creează un portal interactiv cu resurse și materiale în limbile țărilor partenere.