Facultatea de Științe Umaniste și Sociale este instituția centrală de învățământ superior în domeniul științelor sociale, umaniste și interdisciplinare din Universitatea din Split. Facultatea de Științe Umaniste și Sociale are 159 de angajați dintre care 125 sunt cadre didactice, iar 34 sunt angajați în compartimentul administrativ și tehnic. Cu peste 2000 de studenți la programele de licență, master și postuniversitare, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale este una dintre cele mai mari din Universitatea din Split. Universitatea este coordonatorul acestui proiect, în strânsă colaborare cu CARDET și cu toți partenerii.

CARDET este centrul principal de instruire și dezvoltare din Cipru, având parteneri în întreaga lume. Misiunea centrului este să încurajeze educația următoarelor generații, să promoveze cercetarea, inovarea și dezvoltarea prin practici bazate pe evidențe, cercetări de ultimă oră și persoane autorizate. CARDET reunește o echipă internațională de profesioniști pasionați cu expertiză globală în alfabetizare, promovarea lecturii, instruirea vocațională și a adulților, e-learning și evaluare. CARDET a consiliat organizații și ministere din Asia, Europa și SUA. Membrii echipei CARDET au participat cu succes la mai mult de 100 de proiecte în peste 30 de țări, dintre care o serie au fost susținute de Comisia Europeană, de ONU, de Microsoft și de guverne și agenții din întreaga lume. Managementul este realizat de 10 membri din conducere/consiliul de conducere care sunt veterani internaționali în educație, cercetare și evaluare. În prezent CARDET are o echipă de 30 de angajați cu normă întreagă sau part-time. Majoritatea membrilor echipei au studii universitare (master sau doctorat) în domenii precum alfabetizarea, educația, cercetarea, dezvoltarea multimedia, educația incluzivă și evaluarea. CARDET urmează un proces sistemic și sistematic în planificarea detaliată și executarea proiectelor și este certificat ISO 9001 pentru Calitate în Management, Cercetare și Educație.

E.N.T.E.R. este Rețeaua Europeană pentru Transferul și Exploatarea Rezultatelor Proiectelor UE înregistrată oficial în Austria. E.N.T.E.R. a fost înființată cu patru scopuri principale: (1) Pentru a susține strategiile UE prin diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor finanțate prin programele europene în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. (2) Pentru a oferi coordonatorilor de proiecte europene ocazia să disemineze informații despre proiectele și rezultatele lor în cadrul unei comunități largi de organizații și organisme interesate. (3) Pentru a da ocazia cetățenilor și organizațiilor europene să primească regulat informații despre evoluții și rezultate ale proiectelor europene. (4) Pentru a da ocazia organizațiilor interesate să găsească grupuri din proiecte UE și consorții cu care să aibă schimburi de cunoștințe și cu care să dezvolte idei de proiecte inovatoare. Pentru a îndeplini aceste scopuri, E.N.T.E.R. pune în legătură un număr crescând de membri din întreaga Europă prin mijloace virtuale. Astfel, întreaga comunitate europeană este reprezentată, în diversitatea sa în ceea ce privește naționalitățile, sectoarele economice și tipurile de organizații.

Institutul Politehnic Castelo Branco este o instituție publică de învățământ superior. Acoperă o serie de domenii ale științei, de la educație la muzică și cursuri de design, precum și inginerie, pregătire sanitară, turism și management. Școala Superioară de Educație, care este direct implicată în proiect, oferă cursuri universitare și postuniversitare în educație (Franceză, Engleză și Spaniolă ca limbi străine, Literatură, Educație primară și preșcolară, pentru nevoi speciale și Educație fizică), precum și în educație socială și asistență socială. Domeniile principale de expertiză includ predarea și învățarea limbilor și literaturilor străine, dar și a limbii materne, incluzând specializări în cultura și literatura pentru copii.

Universitatea din Lodz este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Polonia. A fost înființată în 1945, fiind urmașa instituțiilor de învățământ active în Lodz de foarte mult timp. Cele 13 facultăți ale Universității oferă programe din 75 de domenii de studiu și 196 de specializări. În plus, Universitatea oferă programe de studii doctorale, peste 100 de programe postuniversitare incluzând un program MBA și programme finanțate de ESF. Cei 40 000 de studenți care urmează cursurile diferitelor facultăți din universitate sunt îndrumați de 2 280 de cadre didactice, dintre care 579 dețin cel mai înalt titlu academic. Universitatea consideră cooperarea internațională ca pe un mod de a încuraja propria sa dezvoltare și de a continua tradiția orașului. Universitatea s-a situat repetat printre primele instituții de învățământ superior din Polonia și excelează în special în domenii precum managentul, dreptul și științele economice. UL este una dintre cele patru universități din Polonia care au ocupat un loc în clasamentul QS. Relațiile internaționale ale universității sunt vizibile în domenii variate. În prezent, în cadrul acordurilor directe de cooperare, universitatea cooperează cu 190 de instituții partenere din întreaga lume. În cadrul programului Erasmus până acum s-au semnat 600 de acorduri cu 300 de instituții partenere. Aceste instituții oferă studenților noștri, autohtoni sau străini, posibilitatea de a studia în străinătate un semestru sau un an și, în schimb, noi primim pe cei din străinătate pentru a studia o perioadă în Lodz.

INNOVADE este un IMM din Cipru, cu o echipă de profesioniști care au o experiență de câțiva ani în planificarea strategică, dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat social, tehnologie, inovare și activități academice. Experiența sa în proiecte și în zona universitară se întinde în întreaga lume. Obiectivul său este să ajute clienții să definească și să realizeze Obiectivele lor strategice și să-și îndeplinească obiectivele operaționale prin oferirea unui suport specializat la un nivel deosebit. InnovADE lucrează cu organizații pentru a le ajuta să își valorifice realizările tehnologice și instrumentele de productivitate în activitățile lor, să își mărească productivitatea și profitabilitatea. Echipa InnovADE are o perspectivă obiectivă în formularea și rezolvarea problemelor, dăruire și loialitate pentru clienți și expertiza, experiența și cunoștințele sale sunt forțele din spatele filosofiei afacerii sale. Combinarea acestor valori este ceea ce diferențiază InnovADE de alte multe organizații. InnovADE este specializată în soluții variate, bazate pe direcția sa strategică și susținute de expertiza deținută. Unele dintre domeniile forte sunt: integrarea ICT, introducerea inovațiilor, dezvoltarea strategică, managementul proiectelor, servicii de consultanță de specialitate, asigurarea calității, monitorizare și evaluare.

Universitatea din Pitești (UPIT) este o instituție de educație și de cercetare care are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniile universitare de tradiție, tehnic, economic, juridic și administrativ, teologic, educație fizică și sport. Misiunea sa se referă și la abordarea cercetării științifice în probleme de interes național și internațional. UPIT a fost fondată în 1962 și este o universitate de stat situată în Pitești (în partea de sud a României). UPIT este o universitate de mărime medie la nivelul României, având peste 12 000 de studenți și aproximativ 800 de cadre didactice și personal administrativ. Universitatea din Pitești reunește sub coordonarea și managementul său 11 facultăți, oferind programe de licență, master și doctorat. Corpul profesoral este alcătuit dintr-un grup de experți și profesioniști cu rezultate recunoscute și acreditate (vezi www.upit.ro). În ultimii 10 ani UPIT s-a implicat în peste 100 de proiecte finanțate de UE, multe dintre ele sub coordonarea sa. UPIT este un membru deplin al Asociației Universităților Europene (EUA), al Conferinței Rectorilor din regiunea danubiană (DRC), al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), acționând pentru implementarea directă a procesului de la Bologna și a ECTS și fiind astfel conectată la realitățile învățământului superior și ale cercetării europene.

Încă de la înființarea sa în 1917, Școala Doukas a încercat mereu să țină pasul cu cele mai noi curente din educație. Cu o suprafață de 2.5 acri, cu dotări educaționale și sportive printre cele mai bune ca design și realizare, Școala Doukas, o instituție de învățământ care cuprinde ciclul primar și gimnazial, oferă celor 1600 de elevi unul dintre cele mai bune rpograme educaționale și sportive din țară. Școala Doukas a primit numeroase distincții pentru practicile inovatoare pe care le implementează în procesul didactic, în special pentru integrarea strategiilor, metodelor și instrumentelor ICT în procesul educațional. Școala participă la o serie de proiecte de cercetare și dezvoltare naționale și europene și coordonează rețele europene extinse în programe precum Lifelong Learning Programme, Intelligent Energy Europe, EPEAEK, PAVE, LINGUA. În 2007 a fost creată prima „Clasă a viitorului” din Grecia și toți elevii din clasa a 4-a folosesc un ghiozdan electronic (tabletă PC), conținând tot materialul educațional, care este conectat la o tablă electronică a clasei și la internet. Școala Doukas este prima instituție de învățământ din Grecia care a primit în 2012 distincția „Recunoscut pentru excelență” cu 4 stele a Fundațieie Europene pentru Managementul Calității (EFQM).