Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 82 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 82 Next Page
Page Background

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al

autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

[Numărul proiectului: 2014-1-HR01-KA200-007171]

O5:

Set de instrumente

Boys Reading

(Toolkit)

Redactat de CARDET

Prin contribuția tuturor partenerilor

31/08/2015

Titlul proiectului:

Boys Reading

Acronimul proiectului:

BOYSREADING

Numărul proiectului:

2014-1-HR01-KA200-007171